Paramedic – fire rescue z. s. 

Bílý Újezd 9
518 01 Bílý Újezd

IČO: 057 65 609

Č.ú.: 2701172082/2010

E-mail:        paramedic-fire.zs@seznam.cz
Facebook:    Paramedic-fire rescue z. s.                                                                                                                                                                                                                                                           

Kontakty:
Martin Šmíd            tel.: 730 821 944
Petr Dvořák                tel.: 733 177 591
Vladimír Mertlík        tel.: 774 211 332