Paramedic – fire rescue z. s. 

 

Bílý Újezd 9

518 01 Bílý Újezd

IČO: 057 65 609

Č.ú.: 2701172082/2010

 

 

 

E-mail:    paramedic-fire.zs@seznam.cz

Facebook:  Paramedic-fire rescue z. s.

 

 

 

Kontakty:

Martin Šmíd         tel.: 730 821 944

Denisa Novotná       tel.: 722 933 510

Petr Dvořák             tel.: 733 177 591

Vladimír Mertlík        tel.: 774 211 332